Kära vän!

Denna månad tänker jag berätta om härliga framgångar för evangelium i Rumänien, men innan jag börjar med det, måste jag kommentera de förfärliga bilbränderna i Göteborgstrakten.

Utifrån vår erfarenhet med aktivt arbete på ett ungdomsfängelse i Mombasa, Kenya, vet vi att en kriminell –ung som gammal –behöver förvandlas inifrån. Det räcker inte med nya fritidsgårdar och politiska inslag. Nej, unga brottslingar behöver Jesus.

Åter till framgångarna i Rumänien denna sommar. Under juli månad höll vi en familjekonferens vid Svarta Havet, där det samlades mer än 200 föräldrar och 200 barn med olika former av funktionsnedsättning, och under början av augusti genomförde våra roma-evangelister väckelsekampanjer på olika platser.

”Evangelium är Guds kraft.” (Rom 1:17). Efter jag fått upp ögonen för denna sanning har jag blivit helt övertygad om att det är det fulla evangeliet som ska predikas, för där finns kraften. Så när vi nu planerade för vår familjekonferens bestämde vi att allt vi säger, allt vi sjunger och gör ska ha målet att vinna föräldrarna för Jesus. Inte göra dem anpassade till någon religion eller kyrkodoktrin –nej, ge dem möjlighet att lära känna Världens Ljus, Jesus. Jag skulle predika på fredag eftermiddag, och klockan 04:30 samma morgon var jag med om något sällsamt och underbart. Jag låg och bad, och sa så här:
”Jesus, vad vill du jag ska tala om idag?
”Då hör jag en varm och vänlig röst i mitt inre som säger ”Berätta om mig. Berätta om min kärlek, och vad jag gjort för dem. Berätta om kraften i mitt namn. Berätta sanningen för dem.”
Och det gjorde jag. Rakt upp och ner predikade jag ut vem Jesus är, vad han gjort för oss, kraften i detta namn och den sanning som erbjuder evigt liv. De som lyssnade var inte pingstvänner eller evangelikala –nej, det här var ortodoxa familjer som gått våra Alfa-och Betakurser, och som nu erbjöds attta emot Jesus, Världens ljus, i sina hjärtan. När jag inbjöd till frälsning bad jag alla som ville ta emot denne Jesus att lyfta sina händer. 150 händer lyftes! All ära till Jesus! Evangelium fungerar när vi predikar det rakt upp och ner. Guds Ande bekänner sig till sådan förkunnelse och gör sitt hos alla de som vill ta emot Honom.

”I Rumänien, och säkert också i Sverige och andra länder, har många kyrkoledare och pastorer tvivel att sådan förkunnelse fungerar. Att det bara är stundens ingivelse och känslor som jag rört upp. I Rumänien tror många pastorer att få blir bevarade i tron om inte de hamnar under en pastors kontroll, speciellt om de kommer från en ortodox bakgrund. Jag säger tvärtemot.” Och de orden avslutade jag min predikan med, inför de pastorer och kyrkoledare som var på plats. ”Ty Guds nåd har blivit synlig som en räddning för alla människor. Den lär oss att säga nej till ett gudlöst liv och denna världens begär och att leva anständigt, rättrådigt och fromt i den tid som nu är.”(Titus brev 2:11-12)

Vem är det som lär oss? Är det kyrkoledare och pastorer? Nej, det är Guds nåd! Samma nåd som frälste oss ska också lära oss leva anständigt och rättrådigt. Amen! När 150 ortodoxa räckte upp handen för att ta emot Jesus, då kommer Guds nådatt se till att de blir bevarade.
Men vi kommer inte att vara overksamma för den skull. Under hösten planerar vi att starta gemenskapsgrupper i de städer som dessa familjer kommer ifrån. Det blir en samling i veckan, med ett besök från missionens representanter en gång i månaden, så i praktiken kommer de att fungera som husförsamlingar. Här ska vi träna dessa enkla människor att bli gruppledare, för jag är övertygad om att det Paulus skriver i 2 Kor 3:5 är sant:
”Han har gett oss förmåga att vara tjänare åt ett nytt förbund, som inte är bokstavens utan Andens. Bokstaven dödar, men Anden ger liv.”
Gud genom Kristus har gett oss förmågan. Det är evangelium.

Dagen efter min predikan kom en strålande glad Iorena Cretu fram till mig och berättade:
”Innan jag kom till familjekonferensen grät jag hela veckan. Jag grät varje dag. Men igår när du sade: ”Du som vill ta emot Jesus, lyft din hand!” så gjorde jag det. Då kände jag en elektrisk ström, som gick från huvudet ner till mina fötter, och i mitt huvud försvann plötsligt allt mörker, och jag såg ett ljus. Nu har jag så mycket glädje inom mig, jag är så lycklig och jag har glömt alla tragiska saker jag varit så ledsen över så länge. Sedan 20 år har jag bara haft sorg och stress i mitt liv. Nu är det som om jag inte lever på jorden längre, det är som om jag svävar i ett glädjerus. Jag har aldrig upplevt något liknande. Det är som om jag är född på nytt!”

Under ledning av vår roma-evangelist Mariu Brigadier hölls det även evangelisations-kampanjer i början augusti i Murgeni och Botez, där 37 personer tog emot Jesus. All ära till Jesus.

Frimodigt ber jag om gåvor till detta underbara arbete. Att hjälpa socialt är viktigt, och det gör vi genom Hoppets Stjärna. Det öppnar dörrar och skapar förtroende. Därför har vii 100%Liv öppna dörrar att förkunna evangelium till frälsning – men det är inte gratis. Hjälp oss med dina gåvor att fortsätta detta viktiga arbete!

Med varma sommarhälsningar


Lennart Eriksson