Kära vän!

Det är med stor tacksamhet och förväntan jag skriver dessa rader till dig, för i sommar återupptar vi äntligen Kärrsjökonferensen på plats i tältet i Kärrsjö. Vi startar onsdagen den 26 juni, med en konsert med rikskände Samuel Ljungblahd, och avslutar söndagen den 30 juni med en förmiddagsgudstjänst med nattvardsfirande.

Dessutom är det 60-årsjubileum för Kärrsjökonferensen i år. Allt vi känner som Tältmissionen och Hoppets Stjärna, med verksamhet i fem världsdelar, har sina rötter i Kärrsjökonferensen. På denna av Gud utvalda plats har alla stora beslut tagits sedan 1964.

Här togs även beslutet att år 1972 sända missionär Kenth Johansson med frun Alba till Argentina för att inleda missionsarbete bland ursprungsbefolkningen. I år besöker 80-årige Kenth Johansson Kärrsjökonferensen, och under lördagskvällen ska vi fokusera på att hylla Kenth för sin levnadsgärning. Vi kan utlova gripande berättelser om Guds trofasthet och fantastiska resultat genom åren. Medverkar gör även Kenths lillebror Daniel Åliden, som kan vittna om när han som tolvåring fick vara med vid Erik-Gunnar Erikssons första möte med Kenth och Alba Johansson i Göteborg.

Hela denna 60-årsjubilerande konferens har ett oerhört angeläget tema:
Mobilisering och marschorder för Guds folk.

Var med oss i bön för dessa dagar. Bed att konferensen ska få bli en mobilisering och marsch-order för Guds folk i hela Norden. Det är dags att stoppa reträtten, och istället signalera framåt marsch!

Var också med och bidra till denna kamp med dina gåvor. Alla gåvor, stora som små, kommer till stor användning.

Med varma hälsningar,

Lennart Eriksson

Missionsledare