GE EN GÅVA

Du kan ge en enskild gåva till vår verksamhet. Då kan du ge via Plusgiro eller Swish, ge valfri gåva och märk gåvan med önskat ändamål.

Tack för att du gör det möjligt att fler får höra om Jesus.

PlusGiro 69 35 77-9

Swish: 123 036 7086
(Tältmissionen)