Kära vän!

När jag skriver dessa rader är det den fjärde september. Idag fyller jag 63 år. De flesta av mina jämnåriga har börjat planera för sin tid som pensionärer – men det är inte aktuellt för mig. Tvärtom har jag helt klart för mig vad jag ska ägna mig åt de kommande åren – att se till att få ut de goda nyheterna – evangelium – till alla platser och nationer som Hoppets Stjärna är engagerade i. 14 nationer. 90 projekt. 30 000 barn.

Sedan jag var 22 år, då Tältmissionen bildade stiftelsen Hoppets Stjärna, har jag vigt mitt liv åt att hjälpa så många som det bara varit möjligt. Att ge framtidshopp, glädje, utbildning och stöd var mitt mål. Och så blev det. Gud gav växt. Det Hoppets Stjärna har åstadkommit för utsatta och behövande sedan starten är nästan svårt att förstå. Men det är fantastiskt. När jag blev missionsledare för Tältmissionen 2013 trodde jag att Sverige var det fält som jag skulle fokusera på, precis som min pappa gjorde. Men – problemet var mitt eget jag. För det blev ju ingenting med Sverige för Tältmissionen och Lennart Eriksson. Allt jag försökte, blev till intet.

Men en dag i våras talade Gud till mig. ”Lennart, ta först hand om dina barn.” Mina barn? Jag förstod att det handlade om alla de människor, som fått hjälp genom Hoppets Stjärna. För hur vi än resonerar, så finner du mitt namn i alla engagemang Hoppets Stjärna är involverade i idag. På något sätt har jag varit inblandad. Så mina barn är frukten av Hoppets Stjärnas verksamhet. Jag har levt med detta gudomliga tilltal sedan dess, och har i stort sett inte kunnat tänka på något annat.

Kallelsen har växt sig allt starkare och starkare – att verkligen ta hand om ”mina” barn! Evangelium måste förkunnas för alla som har kontakt med Hoppets Stjärnas arbete. Alla barn, föräldrar, släktingar och alla de som idag är vuxna och som fostrats i Hoppets Stjärnas olika projekt – de SKA få höra de goda nyheterna om Jesu fullbordade verk! De ska få höra evangelium. Det är nämligen en mänsklig rättighet att få höra evangelium!

Kära vän, detta är ett jätteuppdrag. Hoppets Stjärna har idag 30 000 barn i sina program. Man brukar säga att ett barn representerar 10 personer i sin omgivning. Det innebär 300 000 personer + 30 000 barn. Sen har vi alla som sedan 1979 gått klart våra skolor, och är vuxna idag, men som minns sina fina år i Hoppets Stjärnas projekt. Jag har inte ens räknat på hur många det kan vara. De flesta har dessutom egna familjer idag. Säkert är det fler än 200 000 personer. Tanken hisnar! Ordern jag fått personligen från Jesus kanske handlar om mer än en halv miljon människor!!

Men hur går vi tillväga för att lyckas med denna jätteutmaning? Först och främst måste vi fokusera på det viktiga – vi går efter fäderna. Pappan i barnens familj är vårt mål. Det vi gör fokuseras på att vinna fäderna för Kristus. De har en verklig nyckelroll till familjens frälsning. Det visar sig att om pappa först blir frälst, så följer 93 procent av familjen till frälsning. Om mamma först blir frälst, är samma siffra 13 procent. Alltså satsar vi på fäderna.

Jag är ju man, och jag vet vad vi män tycker om. Så, hur bygger vi vänskapsrelationer med män? Jo, vi inbjuder till samlingar som män tycker om. Vad kan det vara? Ja, inte är det religiösa samlingar, full av pekpinnar och moralpredikningar. Nej, låt oss exempelvis inbjuda till en fotbolls lördag. En match. Pojkar eller flickor spelar. Fäder älskar se sina barn spela fotboll. Eller på en stor TV-skärm visa en stormatch från Champions Leauge. Ja, i Filippinerna kanske det är bättre med basket.

Men min poäng är – vi har redan fädernas förtroende, för vi ger deras barn en bra start i livet i Hoppets Stjärnas skola. Vi har alltså redan betalt inträdesbiljetten till dessa pappors förtroende. De litar på oss. Låt oss därför bli vänner med dem. Och sen ge dem evangelium. För Guds Ord återvänder inte utan verkan. Ordet har liv, och den Helige Ande kan göra fantastiska ting – men bara om Ordet förkunnas.

Nu gäller det att få alla våra pastorer, församlingar och ledare för hjälpprojekten att förstå detta. Och det görs genom att predika för dem. Tron kommer genom predikan. Och det är min uppgift. Gud välsignar på ett underbart sätt allt jag säger och gör i denna kallelse, och redan har vi sett, hört och upplevt vilket fantastiskt gensvar initiativet får.

Nu senast i Brasilien var alla pastorerna helt överens om att ställa sina församlingar till förfogande – för att nå familjerna till barnen som vistas på förskolorna. Jag talar här om 58 församlingar med nära 10 000 med-lemmar i tre delstater.

Min vän, det här är inget religiöst trams eller någon form av framgångs-teologi – det här är allvar! På riktigt! Vi ska ta tillbaka det djävulen stulit. Detsamma hände i Kenya. Så även i Filippinerna och i Rumänien. Alla människor i våra sammanhang vill ju att människor ska bli frälsta, och Tältmissionen kommer nu med ett svar HUR det ska gå till! Vi går efter fäderna! Det är vårt fältrop. Sen följer resten av familjen med.

Tältmissionen måste därför växa ordentligt. Första målet är att gå från 300 understödjare och förebedjare till 1 000. Vi behöver ekonomiska resurser, vi behöver förebedjare. Men jag är inte det minsta orolig för pengar. Jag är helt löst från pengaångest. När vi inser och förstår att vi sitter med Jesus på Faderns högra sida, att vi lever i trons vila, och att vår Jesus har ALL makt – då räds vi inte ekonomiska utmaningar. Vår Herre och Frälsare är med oss i detta!

Vi förstärker också Tältmissionen genom att ta in nya medarbetare. Först ut att hjälpa mig är Pastor Clayton Vojevodovas, Brasilien. En fantastisk man, som har en speciell gåva att nå ungdomar. Han har sedan 2006 varit engagerad i Hoppets Stjärna i Brasilien. Vår senaste nyrekrytering är pastor Gunnar Johansson från Sundsvall. Han går in i en halvtidstjänst från 1/10, och kommer främst att resa och besöka församlingar i Sverige och Norge för att rekrytera nya understödjare. Men även predika och undervisa i våra missionsländer.

Till sist – som du förstår är vi i stort behov av ekonomiskt stöd för våra planer. Jag tackar Gud för att du finns i vårt givarregister, och är full av tillförsikt att vi kommer att få den ekonomiska hjälp vi behöver. Din gåva är viktig.

Med varma hälsningar


Lennart Eriksson
Pastor och Missionsledare

100% Liv-namnet fasas ut

Tältmissionen kommer att sluta använda namnet 100% Liv. 100% Liv är däremot ett resultat vi vill nå. Vi återgår därför till vårt juridiska namn Tältmissionen. Som du ser har vi en helt ny logotyp, som påminner om vårt vackra tält. Utanför Sverige kommer vi att använda det engelska namnet Tentmission.

TMT

Vi kommer att lansera begreppet TMT. TMT står för TältMissionenTeam – och vi vill erbjuda människor, som älskar evangelium, att stå med oss och vara med i uppdraget att bärga skörden i missionsländerna. Men vi återkommer om det.