Kära vän!

Jesus Kristus är densamme i går, idag och i evighet. Heb 13:8

I denna tid av förvirring ska vi vara frimodiga och tydliga i vår bekännelse om vem Jesus är. Vare sig det gäller förändringsarbete för utsatta romer i Rumänien, situationen i vårt eget land eller i fängelsearbetet i Kenya. JESUS KRISTUS! Namnet som är över alla andra namn. Det enda namn där frälsning finns. Det finns inget annat namn värt att förkunna.

Missionsarbetet går stadigt framåt och jag tror att hemligheten ligger i att vi allt mer förstått att Guds kraft finns i evangelium. ”Evangelium är en Guds kraft”, skriver Paulus i Rom 1:16. Jag är övertygad om att vi behöver Guds kraft för att nå framgång, och om vi fokuserar på evangelium, så har vi Guds kraft. Det är inte svårare än så.

Jag har nyligen kommit hem från ett besök i Brasilien tillsammans med min syster Ulrika, och vi kan berätta att ungdomsväckelsen i Santos fortsätter. När jag besökte vännerna i september förra året var de 800 nyfrälsta. Idag har de passerat 1000, och arbetet har utökats till städerna Praia Grande och Sao Vicente! Det är värt ett halleluja! Vår medarbetare och ungdomspastor, Clayton Vojevodovas, berättade att de även lagt ett stort fokus på uppföljningsarbetet under året.

Varma hälsningar


Lennart Eriksson