Därför är det Jesus som ska predikas!

Kära vän!

Det är underbart att få arbeta för evangeliet, och gång på gång se bevis på vilken oerhörd kraft det finns i evangelium. Varje individ som vittnar om ett fullständigt förändrat liv från sorg och missmod, till glädje och hopp, är ett bevis på Guds kraft.

Att låta Jesus flytta in i hjärtat och bli född på nytt, är den bästa medicin som finns. Därför är Jesus den medicin vår värld behöver!

Det är viktigt att samarbeta med den Helige Ande. Men hur arbetar den Helige Ande i världen idag?
Jesus säger i Joh 16:8: ”Men när jag går skall jag sända honom till er, och när han kommer skall han visa världen vad synd och rättfärdighet och dom är. Synd: de tror inte på mig. Rättfärdighet: jag går till Fadern och ni ser mig inte längre. Dom: denna världens härskare är dömd.”
Observera att det står ”överbevisa om synd – inte synder” Och det stämmer ju med resten! Jesus säger: ”den Helige Ande skall påminna er om mig, den Helige Ande ska leda er in i den fulla sanningen”.
För det står inte att Jesus säger ’den Helige Ande har till uppgift att påminna alla människor om alla deras synder’.

Men vilken synd är det då den Helige Ande påminner om? Jesus svarar själv på frågan: ”Om synd: De tror inte på mig” Det är synd. Att inte tro på honom. För vad hände med resten av världens synder? DE TOGS PÅ KORSET! Han bar vår synd. Gud identifierade sig med mänskligheten och tog vår synd på sig. Så om Jesus tagit synden på sig, så ska ju vi inte behöva bära samma synd.
Men det finns EN synd, som stoppar oss från det överflödande liv Gud har för oss, och det är att vi inte tror på Jesus. Det är den stora synden.

Därför är det Jesus som ska predikas. Det är mitt besked till alla medarbetare, evangelister, pastorer, lärare och ledare vi samarbetar i missionsländerna. Jesus och hans fullbordade verk! För när Jesus blir stor i våra liv, då kommer riktig helgelse. Lagen gör dig aldrig helig, men Jesus gör dig helig.

En av missionens viktigare uppgifter idag är att sörja för att evangelium presenteras i alla sociala hjälpinsatser, som vår dotterorganisation Hoppets Stjärna driver. Jag har ju själv varit med sedan dag ett och byggt upp stiftelsen Hoppets Stjärna, ända sedan Tältmissionen bildade organisationen 1979. Det finns inte ord att beskriva alla fantastiska framgångar och insatser Hoppets Stjärna genomfört under åren och vad som fortfarande görs än idag. Numera är Hoppets Stjärna en av de mest respekterade organisationerna i Sverige.

Även om stiftelsen Hoppets Stjärna inte betalar för att sprida evangelium med sina insamlade medel, så hälsas evangeliet välkommet med öppna armar i varje hjälpinsats – om någon annan finansierar det.
Och det är Tältmissionens uppgift.
Jag personligen anser att detta upplägg är fantastiskt, eftersom det betyder att barn, ungdomar – och deras föräldrar i projekten, i organiserad form kommer att få lära känna Jesus. Och det utan att Hoppets Stjärna bryter några regler för insamlingsorganisationer i Sverige. Och ingen i det numera så sekulära Sverige kan heller anklaga Hoppets Stjärna för att bedriva religiöst påverkansarbete mot barn och ungdomar. Men det kan vi i missionen bedriva. Och vårt påverkansarbete är att presentera Jesus Kristus!

Även om missionen redan idag gör en rad insatser för barn och ungdomar i flera av projekten, ska vi nu se till att ALLA barn i ALLA länder Hoppets Stjärna arbetar i, får lära känna Jesus.

Det är indianbarnen i Argentina, romerbarnen i Rumänien. Barnen i skolorna i Haiti, Kenya, Ghana, Filippinerna, Brasilien – och deras föräldrar!

Förstår du vilket enormt missionsfält vi har? Som är helt öppet för evangelium och där förtroendet, efter år av kärleksgärningar från Hoppets Stjärna, är grundmurat.

För barnen i skolorna ska vi använda ett utbildningsmaterial som kallas Awana. Vi har redan provat det med stor framgång i Hoppets Stjärnas skolor i Haiti, där lärare, pastorer och elever har varit väldigt positiva. Awana kan kort beskrivas som Alfa-klasser anpassade för barn och ungdomar. Det ska vi nu ta vidare till alla Hoppets Stjärnas skolor, inklusive projekten för romerbarn i Rumänien.

För att genomföra detta behöver vi mångas hjälp. Därför ber jag om en gåva till detta viktiga arbete vi nu ska utveckla!
KOM OCH VAR MED SOM FÖREBEDJARE OCH BIDRAGSGIVARE – HJÄLP OSS ATT PRESENTERA JESUS FÖR BARNEN!

Gud välsigne dig!
Med varma hälsningar


Lennart Eriksson

PS. Dessutom fortsätter vi med fängelsemission i Kenya och evangelisationsinsatser för ungdomar i Brasilien och Filippinerna. Under november månad genomför vi en ungdomskonferens i Iasi, Rumänien, då erfarenheterna från ungdomsväckelsen i Brasilien ska användas. Där fortsätter vi också arbetet med att skapa husförsamlingar för de nyomvända ortodoxa vännerna efter sommarens familjekonferens. DS.