Kära vän!

Den här månaden vill jag ta dig med på en fantastisk resa. Sista veckan i oktober, under höstlovet i Sverige hade jag förmånen att ha min yngste son Alexius, 9 år, med mig till Rumänien. För er som kände min far Erik Gunnar kan jag berätta att Alexius är en liten kopia av sin farfar.

Målet med resan var att följa upp resultaten från sommarens familjekonferens, att starta
upp den första husförsamlingsgruppen för de nyomvända i Husi. Vi skulle också medverka
i söndagsgudstjänsten hos romerförsamlingen i Murgeni, starta upp en ny Focus Business
School utbildning i Iasi, öppna ett nytt familjecenter i Darabani och inviga en helt nyrenoverad byggnad i Dorohoi, som borgmästaren ställt till förfogande utan kostnad i 15 år. Dessutom kom min vän Clayton Vojevodovas från Brasilien för att uppmuntra Iasi-församlingarnas ungdomsarbete. Följande hände:

Söndag den 28/10 – Besök i Murgeni och Husi

Efter 2 timmars bilfärd kom vi till Murgeni. Det var Lennart (jag), Alexius, Clayton Vojevodovas, Liviu Avasiloai, Aura Vatamaniuc, Vorel och Camelia Vorel samt William Teixeira, Claytons kompis från Brasilien. Vi kom till en absolut fullsatt lokal, bestående enbart av romer. Mötet leddes av Murio Brigader, en av de evangelister som missionen månatligen stöder. Eftersom vi var försenade, fick jag börja och predika på en gång. Jag talade om Jesus, och vad han förmår! Sedan predikade Clayton, ett underbart budskap om Jesu kärlek, baserat på berättelsen från Joh. 8 om äktenskapsbryterskan. I slutet av mötet fick vi besökare böja knä inför hela församlingen, och alla bad för oss. Det var en mäktig upplevelse.

Därefter åkte vi vidare till Husi, där första gemenskapsgruppen skulle startas. Där var ett 20-tal familjer samt flera ensamstående mammor samlade. Alla hade gått Alfa- och Betakurserna och de flesta hade tagit emot Jesus, flera av dem så sent som på familjekonferensen i somras. Efter att jag presenterat visionen om gemenskapsgrupper för dem, var jag spänd hur reaktionen skulle bli. Till min stora glädje var svaret detta: – Vi som har fått så mycket, och fått uppleva förvandlade liv – det är klart att vi ska vara med och ge detta vidare till andra behövande. Halleluja! Vilket bönesvar, och seger för evangeliet! Kom ihåg att alla dessa vänner har en ortodox bakgrund, och ingen erfarenhet av evangeliska sammanhang. Det gladde oss också storligen att pastor Floria och pastor Postu från Vaslui, som har fått stöd av missionen sedan 1982, var med i samlingen. Vi upplevde hur Guds Ande verkade, och dessa bröder beslutade sig att engagera sig för de här familjerna.

Måndag den 29/10

Dagen ägnades åt att inspirera alla Hoppets Stjärna ledare från hela landet. Det var ledare för de olika familjecentren, och ledarna för våra resurscenter för romerbarn. Vi upplevde en stor glädje och fantastisk gemenskap.

Tisdag den 30/10

Dagen använde jag och Clayton för att samtala om framtiden. Missionen har ett stort behov av någon som kan bistå mig i uppgiften att få ut evangelium till alla insatser som Hoppets Stjärna genomför. Clayton, som är i sina bästa år, kommer från årsskiftet att gå in som min högra hand i detta viktiga arbete.

Onsdag den 31/10

Idag var det kursstart för Focus Business School-kursen i Iasi. Ett 40-tal var på plats, och till vår stora glädje var många av dem unga. Dessutom anmälde sig Romerledaren för Iasi-området till utbildningen, vilket är oerhört betydelsefullt. Jag hade förmånen att hålla lektionen ”Drömmar och visioner”, något som passade mig perfekt. Kvällen blev en riktig succé.

Torsdag 1/11

Vi reste till Darabani, via ett stopp i Botosani där vi träffade alla barnen på dagcentret som Hoppets Stjärna driver sedan många år. Darabani ligger så långt nordöst du kan komma i Rumänien, vid gränsen mot Ukraina. Vi öppnade officiellt ett nytt familjecenter för barn med funktionsnedsättning, som två av föräldrarna tagit initiativet till, efter att de gått på Focus Business School. Centret har stöd av den lokala borgmästaren i Darabani och det som är så fantastiskt är att Jesus och tron på honom, är en självklar del i föräldrarnas liv. Inget spår av religiositet, utan en tro på Jesu förvandlande kärlek.

Fredag 2/11

I Dorohoi invigde vi ett toppenfint familjecenter, som var alldeles nyrenoverat. Kommunfullmäktige i Dorohoi har beslutat att Hoppets Stjärna ska få nyttja huset i 15 år utan att betala hyra. Alla topptjänstemän i kommunen och flera från länet var på plats, och det var stor glädje bland föräldrarna till barnen med funktionsnedsättning. Även här kommer en gemenskapsgrupp att startas inom kort. När dessa enkla föräldrar vittnar om sin tro och sina upplevelser av Jesus, har det en enorm verkan. Därför vill vi hjälpa dem på alla sätt att växa i sin tro och bli spjutspetsar för evangeliet, till de målgrupper som de evangeliska kyrkorna har svårt att nå.

Lördag den 3/11

Jag och Alexius reste hem till Sverige, men Clayton hade ett stort kvällsmöte för kristna ungdomar i Iasi, och det blev ett andligt genombrott. Efter Claytons predikan med inbjudan till förbön, för att fördjupa sin relation med Jesus, kom ca etthundra ungdomar fram. Vi får se hur Herren leder ungdomsarbetet vidare i Iasi, men det bekräftades att längtan är stor.

Kära vän, nu har du fått följa med mig under en vecka i Rumänien. Resorna är långa och besöken är många, men det är helt fantastiskt hur arbetet växer. När vi på allvar började ge evangelium till familjerna som får stöd av Hoppets Stjärna, ja då startade en mindre revolution. Jag för min del är övertygad om att vi står på tröskeln till ett genombrott i Rumänien, där hela nationen kommer att påverkas. Arbetet bland romerna är mycket framgångsrikt, och nu börjar våra evangelister vinna allt fler för Jesus. Det enda som kan lyfta denna utsatta folkgrupp är evangelium. Tillsammans med de sociala insatserna för barnen och deras familjer som Hoppets Stjärna genomför, sker stora förändringar.

Frimodigt ber vi därför om din ekonomiska hjälp att utveckla detta viktiga arbete. Tack för att du vill vara med. Tack för din tro och kärlek till evangelium.


Lennart Eriksson