Kära vän!

I september i år är det 50 år sedan min far Erik Gunnar Eriksson upplevde sin andra omvändelse. Det var dagen efter en fantastisk dopförrättning i den brasilianska präriestaden Santa Rosa de Lima, då flera hundra döptes till Kristus. Det hade varit en mycket dramatisk dopförrättning, under bevakning av en brasiliansk militärpluton. Katoliker och Macomba-anhängare hade hotat genomföra en massaker, för att förhindra dophögtiden. Men allt gick till seger.
Nu stod Erik Gunnar med en döende liten pojke i sina armar. Mamman vädjade om förbön för sin sons liv. Men vad kunde en predikant från Sverige göra för att hjälpa? Där och då upplevde Erik Gunnar sin andra omvändelse. Jesu ord i Matt 25:40 blev plötsligt levande för honom: ”Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig”

Denna händelse var starten till Tältmissionens hjälparbete, och på julafton 1970, drygt 15 månader senare, öppnades ett barnhem i Montes Claros, som hade fått namnet Hoppets Stjärna. Från första stund var hjälparbetet en direkt kallelse från Gud. Allt skedde genom övernaturliga ingripanden från Gud, och det var inte mänsklig vishet eller förnuft som låg bakom. Det var snarare så att allt detta skedde trots mänskligt förnuft.

Erik Gunnar berättade själv om sin kamp mot förnuftet. I ett eget initiativ proklamerade han att Tältmissionen skulle börja med ett hjälparbete för barn. Och det var inte så noga genomtänkt, för han hade ju en kallelse. När han hörde rösten som sa: ”Ikväll ska du lägga grunden till barnhemmet”, så gjorde han det. Och det skedde på fredagskvällen i Kärrsjökonferensen 1970.
Tältmissionen, som var en missionerande organisation, hade inte haft något styrelsemöte om denna nya inriktning. Man hade heller ingen erfarenhet av hjälparbete. Ingen kommitté hade bildats, ingen fick tillfälle att informera om omöjligheten att få fram alla de pengar som skulle behövas. Till ett projekt som skulle uppföras på en plats, där det knappt fanns några vägar eller fungerande infrastruktur. Det var verkligen mot allt förnuft. Att Hoppets Stjärna är en verksamhet född av Gud råder det inga tvivel om.

Nästa år, 2020, firar vi 50-årsjubileet av Hoppets Stjärnas start. Utan Guds nåd hade denna kallelse aldrig blivit en verklighet, och Hoppets Stjärna skulle inte ha funnits idag utan Guds förunderliga nåd. För prövningarna och attackerna har varit många under åren, och vid flera tillfällen har det sett ut som om allt skulle gå under.
Men Han som kallat oss, har varit trofast genom alla år. Och jag ser allt mer tydligt hur underbar Guds plan är för oss. Det förtroende som Hoppets Stjärna byggt upp under alla år av kärleksgärningar i våra samarbetsländer, gör det idag möjligt att nå ut med evangelium på ett sätt, som annars vore nästan omöjligt.

När Tältmissionen för några år sedan beslutade sig för att ge kunskap om Jesus Kristus och hans fullbordade verk till alla barn i Hoppets Stjärnas olika projekt, ser vi att vi samtidigt når föräldrarna med evangeliets glada budskap.
Under mina besök hos våra partners är budskapet glasklart: – Vår uppgift är att fokusera på evangelium! Vår uppgift är att koncentrera oss på att nå barnens föräldrar, släkt och vänner med budskapet om Jesus, och vad han gjort för dem. Därför är jag övertygad om att vi kommer att få se stora framgångar för Guds rike framöver.

Tältmissionens stora utmaning är att få resurser tillgängliga för att genomföra arbetet med barnen och deras föräldrar. Här ber vi om din hjälp!

Jubileumsåret 2020
Nu när Hoppets Stjärna kommer att fira 50 år nästa år, är det självklart att Tältmissionen är involverad i aktiviteterna. Här är ett par aktiviteter som är under planering:

  • I sommar kommer ett filmteam att resa med Ulla-Britt Sundström till Brasilien, där hon jobbade i 18 år, för att dokumentera hennes återträffar med barnen. Avsikten är att göra en dokumentär för TV, med kvinnan som antog utmaningen att starta barnhemmet Hoppets Stjärna 1970.
  • Vi planerar för en tackturné genom Sverige 2020, där vi vill besöka så många platser vi bara kan. Vi vill möta faddrar och understödjare och framföra vårt innerliga tack för ett troget stöd – ett stöd som gjort Hoppets Stjärna till vad det är idag. Hör gärna av dig om du vill att din lokala kyrka eller förening ska få besök av oss.
  • Jubileumsåret är också ett utmärkt tillfälle att göra Hoppets Stjärna känt i hela landet, framförallt hos alla de som är intresserade av ett effektivt hjälparbete på kristen grund. I detta arbete ska vi använda så mycket som möjligt av media.
  • Vi ska också producera radio-poddar, ett sätt att lyssna på radio i mobiltelefonen eller via datorn, om vårt omfattande arbete.

Till sist – kom ihåg mig och alla som är inblandade i arbetet för jubileumsåret 2020 i era böner. Det är en stor utmaning som ligger framför.

Gud välsigne dig!


Lennart Eriksson