”Det sanna ljuset, som ger ljus åt alla, skulle nu komma till världen” Joh 1:10

Kära vän!

Har tillbringat en välsignad och framgångsrik vecka i Rumänien och just när jag återvände till Sverige kom sommaren. Visst är det underbart att vintern äntligen är slut?

Vad som är ännumer underbart, är att resultaten i vårt missionsarbete i Rumänien är fantastiska. All ära till Jesus! Efter att vi sett till att samordna förkunnandet av evangelium genom vår dotterorganisation 100% Viata med kraftfulla sociala insatser genom Hoppets Stjärna och utbildningsverksamheten Focus Business School, är vittnesbörden många om förvandlade liv, förvandlade familjer, förvandlade pingstförsamlingar och ett allt större engagemang för de mest eftersatta i landet.

Det mest anmärkningsvärda, och för Rumänien mycket ovanliga, är att vi idag regelbundet når 400 ortodoxa familjer med funktionsnedsatta barn med evangelium. Genom ett systematiskt arbete med Alfa-och Betaklasser presenterar vi Världens Ljus, Jesus, för dem. Mer än 200 familjer har till dags dato tagit emot Jesus, och fler är på väg. Det visar sig att inga andra evangelikaler når ortodoxa. Pingstpastorerna häpnar, och undrar hur vi lyckas med detta?

Svaret är att vi under lång tid visat dem Jesu kärlek genom Hoppets Stjärnas handlingar, och nu presenterar vi Jesus genom 100% Viatas arbete. Denne underbare Jesus som älskar dem så mycket, att han till och med gick i döden för dem. Och genom sin uppståndelse erbjuder evigt liv till de som tror på hans Namn. Ett rakt och tydligt evangelium, som är Guds kraft!!

Vittnesbörden är många om fullständigt förvandlade familjer, helade äktenskap och glädje över sina funktionsnedsatta barn. Barn som tidigare sågs som ett Guds straff har blivit en gåva från himlen. En total förvandling för dessa barn. Från mörker till ljus! Världens Ljus! Dessutom har utbildningarna i företagande och entreprenörskap, Focus Business School (FBS), varit till stor hjälp för många av familjerna.

Familjen Lacatus i Dimancheni är en av de familjer som fullständigt förvandlats. Mannen har slutat supa. Alla barnen går i skola. De har rent vatten på tomten.

Men FBS är även till stor hjälp för många romer, som lärt sig hur ekonomi fungerar baserat på bibliska principer. Det är en revolution för dem som aldrig lärt sig hushålla med sin ekonomi, och är en fungerande väg in i sunt företagande och ansvar. Min tro och övertygelse är att utbildningarna i FBS kommer att få ett stort genombrott i hela nationen åren som kommer. Var med i bön för detta genombrott. Hela nationen ropar efter sunt företagande som skapar arbetstillfällen och välstånd –utan korruption och oärlighet.

Visst är missionens framgångar fantastiska? Men all ära tillhör Jesus! Det är viktigt att komma ihåg när allt går så fantastiskt bra. Men mitt stora bekymmer och böneämne är att vi ska få in de resurser som missionen behöver för att genomföra det evangeliska arbetet i Rumänien. De flesta vill satsa på sociala insatser,och det är ju bra. MEN – VI MÅSTE OCKSÅ FÅ IN PENGAR FÖR ATT ARBETA MED EVANGELIUM!

Därför ber jag frimodigt om ditt ekonomiska stöd till de fortsatta insatser jag beskrivit ovan, bli månadsgivare eller ge en enskil gåva

Kom och var med! Rumänien behöver Jesus, och vi har fått öppna dörrar att vara med och presentera Honom.

Med varma fridshälsningar


Lennart Eriksson

PS. 100% Viata betyder 100% Liv.