Kära vän!

Nu är sommaren här och över vårt land genomförs en rad sommarkonferenser. Även i år gör vi ett uppehåll med Kärrsjökonferensen, men vår förhoppning är att kunna genomföra en Kärrsjökonferens sommaren 2020. Jag kom i dagarna hem från ett besök i Rumänien, där jag hade förmånen att få genomföra en dopförrättning med fem personer i staden Husi.

Gudstjänst med dop i Husi.

I den nybildade församlingen, som håller till i ett ombyggt bostadshus, firade vi gudstjänst i trädgården. Ett badkar fick tjänstgöra som dopgrav (!). Församlingen är den första evangelikala i Husi någonsin. Sedan 1992 har Tältmissionen gett stöd till pastorer i Vaslui, 50 km därifrån, och nu hade man öppnat en utpost i Husi. Många av medlemmarna har kommit till tro genom vårt idoga arbete bland föräldrar med funktionsnedsatta barn. De flesta är sedan barnsben djupt präglade av den ortodoxa religionen, och här följer ett utdrag från den predikan jag höll innan dophögtiden:

——–
Heb.10:19 Bröder, I kraft av Jesu blod kan vi nu frimodigt gå in i det allra heligaste på den nya och levande väg som han har öppnat för oss genom förlåten, det vill säga sitt kött. På modernt språk skulle vi säga att vi frimodigt kan komma till Gud själv, på en ny levande väg, därför att något hände i Jesu kropp.

Rom 8:3 säger så här: Det som var omöjligt för lagen (alltså prestationsreligionen), svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen Son som syndoffer. Det alla våra prestationer inte kunde göra, det gjorde Gud när han sände sin son i kroppslig form, han som till det yttre var lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden. Det här är evangelium!

Så vad vi inte kunde eller kan, det har Gud redan gjort. Det som hände på korset gör att alla dörrar nu är vidöppna, hela världen är välkommen till Gud. Det finns inga hinder längre att komma till Gud. Vilket underbart budskap! Men om det finns en ny och levande väg, så finns det en gammal och dålig väg. Den vägen beskrivs i Jesaja 40: En röst ropar i öknen: ”Bered väg för Herren, bana en jämn väg i ödemarken för vår Gud. Varje dal ska höjas, alla berg och höjder sänkas. Ojämn mark skall jämnas, kuperat land bli slät mark. Herrens härlighet skall uppenbaras, alla människor skall tillsammans se hans frälsning”. Det här är en beskrivning på den gamla vägen. Den döda och svåra vägen som inte leder till någonting. Det är en beskrivning av all religion och speciellt det gamla förbundet, då det var jättesvårt för judar under lag och prestation, att få någonting av Gud. I exempelvis 3 Mos 14 finns det kapitel och vers hur helande av spetälska skulle gå till, men ingen blev helad. Men sen kommer Jesus, och då blir 10 spetälska helade på en dag! Jesus är mycket bättre. Han kommer med det nya förbundet.

När Jesus kom, var det som ett stort vägbygge. De djupa dalarna höjdes, bergen kom ner, krokiga vägar blev raka och de ojämna vägarna blev som nypolerade golv. En underbar väg att köra på. Evangelium är denna Guds riksväg! Medan religionerna är den svåra, kuperade och oframkomliga vägen. Där ingen kommer fram enligt Jesus.

Lennart predikar.

Vi är kallade att predika vägen, den nya och levande vägen. Vi predikar att arbetet är gjort. All synd och skam har sonats. Vägen är färdig! Det är fullbordat. Vi måste därför predika för världen att det är fullbordat!
——

De fem dopkandidaterna tillsammans med Lennart och pastor Postu, som fått stöd av Tältmissionen sedan början av 90-talet.

Det var en fantastisk upplevelse att få vara med och döpa Mirela, en av mödrarna till ett funktionsnedsatt barn i Husi. Hennes vittnesbörd är gripande. För fem år sedan lämnades hon av sin man, och blev ensam ansvarig för fem barn. Hennes liv var kantat av misär, elände och mörker, och en dag beslutade hon att ta sitt liv. Hon orkade inte längre. Mirela hade bestämt sig för att kliva ut framför en buss, och på så sätt avsluta allt. Men, just när hon tar steget ut i gatan, upplever Mirela hur hon rycks tillbaks. Mirela, som hade gått vår Alfa-kurs, förstod på en gång att det var Gud som stoppade henne.

Mirela strålade av glädje.

På vår sommarkonferens vid Svarta havet tog hon emot Jesus. Det var förra året. Och under hösten växte hennes längtan att döpas, och nu var det dags. Jag har nog aldrig sett en gladare människa. Mirelas ansikte verkligen lyste av glädje och tacksamhet. När hon restes ur badkaret, nydöpt och salig, utropade hon Halleluja!!

Consensus under ledning av Sun Erkensten.

Jag hade även glädjen att ha med mig gospelkören Consensus från Korskyrkan i Stockholm, och de sjöng evangelium (gospel) på ett underbart sätt under samlingen i trädgården. Men så var det på alla ställen vi besökte under resan, de sjöng gospel på ett underbart sätt – under ledning av Sun Erkensten.

Kära missionsvän!

Guds kraft finns i evangelium. Kraft att förvandla hopplöshet och misär till glädje och framtidstro. Och evangelium ger oss frimodighet att komma till Gud själv på en ny och levande väg, utan hinder och mellanhänder. För de som tror och upplever denna förvandling, är det en fullständig revolution. Och nu fortsätter arbetet med bildandet av husförsamlingar på de orter det inte finns någon lokal församling. Och de nyomvända kan inte tiga med vad de sett, hört och upplevt. Därför är jag övertygad att vi bara sett början på en underbar rörelse i Rumänien. Jag erbjuder dig därför att vara med i ett fantastiskt evangelisationsarbete – som ger resultat. Och då har jag inte ens nämnt vad som sker bland romerna. Där sker det också stora ting.

Dina gåvor till missionens arbete ger resultat för evigheten. Kom och var med!

Med varma hälsningar


Lennart Eriksson

PS. Vill du att vi genomför Kärrsjökonferensen 2020?
Vår stora utmaning de senaste åren har varit att få hjälp med köket. Missionen har ingen egen personal som kan ansvara för denna viktiga funktion, och det har varit svårt att få hjälp. Vårt stora böneämne är därför att vi ska få frivilliga, som kan hjälpa oss.
Kanske du känner någon som skulle vilja göra en insats nästa sommar?
Hör i så fall av dig till mig. Tel: 0662-461 31