Så här mitt i sommaren vill jag sända ett uppmuntrande ord till oss alla. Det är Paulus som i 2 Korinterbrevet skriver:

2 Kor 3:4-6
”En sådan tillit har vi till Gud genom Kristus, inte så att vi av oss själva skulle kunna tänka ut något på egen hand, utan vår förmåga kommer från Gud. Han har gjort oss dugliga till att vara tjänare åt ett nytt förbund, som inte är bokstavens utan Andens. Ty bokstaven dödar, men Anden ger liv”

Säkert har du, precis som jag, funderat många gånger på hur vi ska mäkta med att följa Jesu missionsbefallning, och verkligen göra det han befaller. Vi känner ju så väl till våra egna tillkortakommanden och då är det lätt att tvivla på vår förmåga. Klarar vi verkligen att göra folk till lärjungar? Men i detta underbara bibelord står det klart och tydligt att vår förmåga kommer från Gud.

När Jesus i missionsbefallningen säger: ”Jag har fått all makt i himmelen och på jorden” så innebär det att vår Herre, frälsare och uppdragsgivare har all makt. Jesu makt ger oss förmågan, och han har gjort oss som tror på honom dugliga att vara tjänare åt det nya förbundet.

Det här dynamit! När vi som Jesu lärjungar till fullo inser och förstår detta, vad kan då stoppa oss? Detta budskap predikar jag alltid hos våra församlingar och partners i missionsländerna. Vi har förmågan, Gud har gett oss den, och det finns inga bortförklaringar varför vi inte ska satsa allt vi kan för att predika Jesus och hans fullbordade verk.

Nu vill jag vara lite personlig med dig. Du som följt min och missionens utveckling de senaste åren, vet att jag brinner för att evangelium ska förkunnas. Och min längtan att nå vårt eget folk i Sverige har varit stark. Men dessa planer har det inte blivit något av. Trots goda föresatser och fina upplägg, så har det inte blivit något. Jag har frågat Gud om och om igen om detta, och tvivlen på min förmåga växte.

Men så en dag, när jag var i bön om detta, hörde jag plötsligt en röst som sa: ”Lennart, ta först hand om dina barn – sen kan vi gå vidare”. Mina egna barn? Vilka är det, förutom mina egna fem? Efter att ha reflekterat en stund insåg jag: Det är ju alla barn som får hjälp i Hoppets Stjärnas projekt runt om i världen. De insatser som jag var med och beslutade om under min tid som Hoppets Stjärnas ledare, ger idag stöd och hjälp till över 30.000 barn. Varje dag. Och detta sker i 12 nationer i ett 90-tal projekt.

Så jag frågade mig själv: – Har alla dessa barn fått höra om Jesus och hans fullbordade verk? Svaret var: – Nej, inte i organiserad form. Sen frågade jag mig själv också: – Har alla dessa barns föräldrar hört evangelium. Samma svar där. – Nej, inte i organiserad form. Och hur är det med alla ungdomar, som studerat färdigt på Hoppets Stjärnas projekt. Får de höra de goda nyheterna om Jesus fullbordade verk? Jag gav mig själv samma svar – Nej, inte i organiserad form. Som du märker är jag en man som gillar organisation och struktur, vilket behövs för att genomföra insatser både uthålligt och effektivt.

Under första halvåret 2019 har jag därför i samtal med våra ledare i Filippinerna, Kenya, Brasilien och Rumänien tagit fram en framtidsstrategi för Tältmissionen, som ser ut så här:

Arbetet koncentreras på tre verksamhetsområden:

  1. Predika evangelium
  2. Sociala insatser, som genomförs av Hoppets Stjärna
  3. Undervisning i personlig ekonomi och företagande

Våra målgrupper är:

  1. Alla barn i Hoppets Stjärnas projekt
  2. Barnens föräldrar, släkt och vänner
  3. Ungdomar

Det här är stort. Börjar vi räkna barn, deras föräldrar, släkt och vänner – då blir det flera hundra tusen personer vi ska nå med evangelium.

Hälsningar


Lennart Eriksson