Kära vän!

God fortsättning på det nya året, det första på ett helt nytt decennium.

Jag ser med stor förväntan fram emot det kommande årtiondet. Ett decennium då vi i organiserad form ska använda evangelium för att skapa varaktig förändring på de platser vår hjälporganisation Hoppets Stjärna verkar. Vår övertygelse är att det är en mänsklig rättighet att få höra evangelium.

När Tältmissionen bildade hjälporganisationen Hoppets Stjärna 1979, var det för att ta hand om och tydliggöra den diakonala delen i evangeliet. Inte för att ersätta evangeliet med en social agenda, eftersom människan består av ande, kropp och själ. Allt vårt arbete, både i Hoppets Stjärna och Tältmissionen, har evangelium och väckelse i sitt DNA. Det blev mitt ansvar att bygga Hoppets Stjärna till vad det är idag, och jag är både glad och stolt över vad som åstadkommits. Hoppets Stjärna är idag ett respekterat namn i biståndsvärlden och där vi verkar åstadkommer vi med relativt små resurser storverk.

Men den tidsanda som råder idag, vill tona ner namnet Jesus. De flesta hjälporganisationer som har en kristen bakgrund, och som numera har ett starkt beroende av statligt stöd, har ofta anpassat sig och tonat ner betydelsen av evangelium och namnet Jesus. Hoppets Stjärna har beslutat sig för att gå en annan väg, och sen mer än 10 år har inriktningen varit att tacka nej till statligt stöd. Idag är därför Hoppets Stjärna helt oberoende från statliga policys och krav, fria att fatta egna beslut om verksamhetens inriktning.

Jag vet vad jag pratar om, eftersom jag hade ansvaret för utvecklingen av stiftelsen Hoppets Stjärna, från första dagen vi bildades 1979. Hela tiden var målet att skapa ett bättre liv för fattiga och eftersatta, framförallt barnen. Men de senaste åren har jag lärt mig och förstått att evangelium är det ultimata verktyget för en verklig förändring.

Evangelium är Guds kraft, och den kraften kan åstadkomma fantastiska saker i människors liv. Det har jag sett med egna ögon i Rumänien. Sedan 30 år har Hoppets Stjärna gett familjer till barn med funktionshinder kunskap i rehabilitering och tillgång till social service av högsta klass – men den verkliga förändringen i familjernas liv kom när vi introducerade evangelium. Jesus blev svaret på deras innersta behov, och hundratals familjers liv har revolutionerats. Alfa-klasserna har varit enormt framgångsrika, och vittnesbörden om förvandlade liv är många. Hjälp och utvecklingsarbete är absolut nödvändigt – men kombinerat med evangelium är det helt fantastiskt.

Under mitt besök i Lettland innan jul stärktes jag än mer i övertygelsen om evangeliets betydelse. För där fann vi, att alla fina hjälpinsatser till trots, så hade arbetet inte gett samma goda resultat i familjerna, som det gjort hos familjerna med liknande situation i Rumänien. Istället för framtidshopp, så levde de flesta familjerna här kvar i passivitet, med utbredd arbetslöshet, alkoholism, misär – och utan större framtidstro. De flesta satt bara och väntade på det månatliga bidraget för sitt funktionsnedsatta barn.

Därför har vi beslutat att använda evangelium i Lettland också, baserat på erfarenheterna från Rumänien. Evangelium, i form av Alfa-klasser, ska erbjudas alla familjer som Hoppets Stjärna och den lokala partnern arbetar med i Lettland. Då kommer vi att få se verklig förändring, som börjar på insidan, i hjärtat. Men –

Tältmissionen behöver också hjälp för att lyckas med detta. Framförallt i förbön. Vi behöver hitta rätt personer, som kan och vill hjälpa oss. Naturligtvis behövs också hjälp med ekonomiska resurser – men det är jag inte orolig för.

Tältmissionens slogan för det nya årtiondet är: ”Vi använder evangelium!”.

Evangelium ska inte bara förkunnas, det skall användas som det kraftfulla verktyg det är för utveckling. Och Hoppets Stjärna har beslutat att stå upp för följande budskap i sitt arbete: ”Vi välkomnar evangelium”

Mina vänner, det innebär att all kunskap och erfarenhet som Hoppets Stjärnas alla partners har i 12 nationer, kommer att     kombineras med Tältmissionens tydliga inriktning att använda evangelium. För även om Hoppets Stjärna inte bekostar evangelium, så är vi i Tältmissionen den rörelse som gör det. Vi, du och jag, ska vara de som ser till att evangelium förkunnas till barn, föräldrar och släktingar. För när pappa och mamma tar emot Jesus i sina liv, ja då kommer den största förändringen. Och de största vinnarna är barnen. När pappa slutar supa och spela bort sina pengar, och istället fokuserar sina resurser på sin familj, ja då sker den förändring som förvandlar allt.

Jag har tidigare skrivit att vi fokuserar på fäderna i våra evangelisationssatsningar. Och det har sin förklaring i forskning som visar att om pappa i familjen är den som först tar emot Jesus i sitt liv, så följer 93 procent av familjen med. Om mamma är den som först tar emot Jesus är motsvarande siffra 17 procent. Så vi fokuserar på fäderna. Utmaningen är att få våra samarbetsförsamlingar att inse detta och fokusera sin verksamhet på fäderna. Tältmissionens verksamhet ska fokusera på detta under åren som kommer.

Till sist – tack för att du är med. Jag vet att vi står inför ett genombrott. Den grund som är lagd håller. Nu kommer en tid då vi ska få se en stor skörd bärgas. Den sådd som genomförts kommer att ge resultat i tusentals människors frälsning.

Tack för att du är med i bön och ekonomiska bidrag. Det vi nu samlar in medel till är att betala kostnaden för vår utmaning att nå Hoppets Stjärnas verksamhet med evangelium. Varje gåva är av stor betydelse!

Med varma hälsningar

Lennart Eriksson

Rumänien!

I början av februari kommer jag och Clayton Vojevodovas att besöka Rumänien för att ta del av arbetets utveckling, resa runt och besöka de olika familjegrupper, husförsamlingar och kyrkor vi samarbetar med.

Denna del av arbetet har haft stor framgång bland föräldrar till funktionsnedsatta barn, och det är främst föräldrar med ortodox bakgrund som nås av det glada budskapet.

Alfa- och Beta-klasser är metoden vi använder för att presentera evangeliet, och framgångarna bara fortsätter. Att sitta och lyssna på föräldrarnas vittnesbörd, och höra vad Jesus gjort för dem är underbart.

Vi ser även fram emot att besöka vår romaevangelist Murui Brigadier, som lägger stor tid att förkunna evangelium till sitt folk i olika byar i Vaslui län.

Varje vecka sänder han rapporter via Messenger om personer som kommit till tro, och varje månad genomförs dopförrättningar på de platser kampanjer genomförts.

Vi gläds också över att Murui ordinerades till pastor inom pingströrelsen den 26/12 förra året. Det skedde i en högtidlig ceremoni i pingstkyrkan i Murgeni, och det kommer att ha stor betydelse för evangeliets framgång bland romerna.

VAD VI ÄGER I JESUS KRISTUS 2020

”Må han ge ert inre öga ljus, så att ni kan se vilket hopp han har kallat oss till, vilket rikt och härligt arv han ger oss bland de heliga och hur väldig hans styrka är för oss som tror” (Efesierbrevet 1:18-19)

Vill genom denna betraktelse peka på ett par saker som vi äger genom tron på Jesus Kristus. Ibland är det saker som vi möter som vill fördunkla vår syn, så att vårt inre öga inte riktigt ser. Men då vill Gud, genom sin helige ande, förnya och röra vid oss så att vi får mer ljus för vårt inre öga, och därigenom upptäcker vad vi verkligen äger i Jesus Kristus.

Aposteln påminner oss om ”Vilket hopp” vi är kallade till. ”Må han ge ert inre öga ljus, så att ni ser vilket hopp han har kallat oss till.” Gud är alltså hoppets Gud även 2020. Mitt i en tid där mycket som händer i världen, kan skapa både oro och hopplöshet vill Gud att vi ska se vilket hopp som finns genom evangelium om Jesus Kristus. När vi överlåter våra liv till honom och tar emot honom som Herre i våra liv, är vi delaktiga av ett underbart hopp både här i tiden och för evigt.

Aposteln påminner oss också om vilken kraft som är verksam för den som tror på Jesus Kristus. ”Hur väldig hans styrka är för oss som tror” (vers 19). Viktigt att vi vågar tro på att den kraften gäller oss alla. Det är inte bara i detta textord som  Paulus pekar på kraften i evangeliet, utan det återkommer i olika sammanhang när han skriver sina brev. I 1:a korinthierbrevet 2:4 skriver han följande; ”Mitt tal och min förkunnelse övertygade inte med vishet utan bevisades med ande och kraft. Er tro skulle inte vila på mänsklig vishet utan på Guds kraft”. Konkret betyder det att i och genom Jesus Kristus är vi delaktiga av hans kraft. Personligen är jag övertygad om att vi under 2020 kan få se mer av frälsningskraft, befrielsekraft, upprättelsekraft och helandekraft. Önskar att dina och mina inre ögon får mer ljus så att vi ser vad vi äger i Jesus Kristus idag!

Med önskan Om Guds rika Välsignelse

Gunnar Johansson