Kära vän!

Jesus Kristus är densamme i går och idag och i evighet (Hebr. 13:8)
Vilken härlig tröst när vi går in i ett nytt och okänt år, att Kristus lever och är densamme i går och idag och i evighet. Vad som än händer står Kristus helt oförändrad, är alltid densamme. Min övertygelse är att Jesus Kristus är svaret på alla de utmaningar vi står inför. Vare sig det gäller utvecklingen i Sverige, romernas tillsynes hopplösa situation i Rumänien, våra personliga liv, låt Jesus vara med. Mitt enkla vittnesbörd är detta: Frågar vi Jesus, så får vi svar.
När jag ser tillbaka på året som gått, kan jag konstatera att evangelium har framgång på alla platser vi verkar i. Missionsarbetet bland indianerna i Saènz Peña växer kraftigt, och i huvudförsamlingen, som leds av Pablo Johansson, döper man varje månad ett 50-tal nyfrälsta. I nästa månadsbrev rapporterar vi om detta. I Brasilien fortsätter framgångarna för 100% Vida och deras ungdomsarbete i Santos. Varje månad döps ett 40-tal nyfrälsta ungdomar. Från fängelsearbetet i Mombasa rapporteras det om fortsatta segrar för evangeliet.

Vår missions huvuduppgift är att medverka till förändring. Förändring som består. Vårt nära samarbete med dotterorganisationen Hoppets Stjärna, har visat sig vara ytterst framgångsrikt. Förkunnandet av evangelium, med kraftfulla sociala hjälpinsatser skapar nödvändiga förändringar.
De senaste tre åren har vår största utmaning varit att skapa en fungerande modell till förändring bland eftersatta romer. Många har försökt, men få har lyckats. Men jag tror vi är på god väg. I den bifogade intervjun, som min gode vän Börje Norlén gjorde med mig innan jul, beskrivs detta.
Läs hur vi ser på utmaningarna i Rumänien, och på vilket sätt vi angriper dem.
Jag står orubbligt fast i att framgångarna beror på att vi satt Jesus i centrum i allt vad vi gör, och det är också orsaken till att jag tror på fortsatta framgångar.
Evangelisationsarbetet har stora ekonomiska behov för att fortsätta sin utveckling. Därför ber jag frimodigt om ditt ekonomiska stöd till arbetet. Alla gåvor, stora som små, är till stor välsignelse.
Till sist, vad kan vara ett lämpligare fältrop för det nya året 2018 än detta: Jesus Kristus är densamme i går och idag och i evighet!

Var med och stöd 100% Liv:s arbete; bli månadsgivare eller ge en enskil gåva

Fridshälsningar


Lennart Eriksson