Kära vän!

Denna månad tar jag med dig på mitt senaste besök i Rumänien. Mellan den tredje och elfte februari skulle jag planera för genomförandet av missionens insatser det kommande året, och det innebar att jag hade förmånen att träffa våra medarbetare och pastorer för samtal.

På flyget till Iasi studerade jag Paulus brev till Galaterna. Hela brevet är ett brinnande försvarstal för det sanna evangeliet; det evangelium som Paulus fått som en uppenbarelse av Jesus personligen (Gal 1:12). Att Galaterna hade anammat ett annat evangelium gjorde Paulus rasande. När jag läste hans text insåg jag hur hårt han fick kämpa för det sanna evangeliet. Hela tiden var det krafter som ville flytta fokus från friheten och glädjen i Jesu fullbordade verk, och istället återgå till laggärningarnas fångenskap.

Men så är det än idag. Varje dag är en kamp för det sanna evangeliet, det evangelium som är Guds kraft (Rom 1:16). Min egen erfarenhet de senaste fem åren, när jag i olika kristna sammanhang stått upp för att vi måste satsa mycket mer på evangelium för att se en förändring för romerna, har varit att alltför få kristna ledare och pastorer förstår det. Sociala insatser, däremot, finns det stort engagemang och förståelse för. Men sanningen är att om vi vill se en verklig förändring, då är det sanna evangeliet en absolut nödvändighet!

Vad kan det bero på? Evangelium är Guds kraft, och om vi använder Guds kraft – alltså använder evangelium – då kommer resultaten. Om pastorer och ledare verkligen trodde att evangelium var Guds kraft, så skulle mycket se annorlunda ut idag. Svaret kanske finns i en undersökning som visar att 95 procent av dagens pastorer i västvärlden tvivlar på, eller inte tror på, att evangelium är Guds kraft enligt Paulus ord i Romarbrevet 1:16.

”Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft som räddar var och en som tror”.

Endast 5 procent tror alltså att evangelium är Guds kraft. Om vi tror att evangelium är Guds kraft, då satsar vi ju självklart på evangelium. Vem vill inte ha Guds kraft i sitt arbete? Jag vill det i alla fall!

I sjätte och sista kapitlet i Galaterbrevet skriver Paulus i vers 9:” Låt oss inte tröttna på att göra det som är rätt. När tiden är inne får vi skörda, bara vi inte ger upp.”

Det är nyckeln till framgång. Vi ska göra det som är rätt – och inte ge upp! Och det som är rätt är att alltid framhålla att vi måste förkunna det sanna evangeliet, och se till att få fram resurser för att göra det. Detta kommer vi att lyckas med – bara vi inte ger upp.

Låt mig berätta om mitt besök i Rumänien så du får en inblick i vad en arbetsvecka kan innehålla.

De första dagarna samtalade vi inom Hoppets Stjärna Rumänien om framtiden för den sociala delen i romerarbetet. Efter fyra års verksamhet på fem platser, har vi bevis på att alla barn från de värsta tänkbara miserabla förhållanden i romerbyar inte hoppar av skolan, utan de klarar till och med av att prestera goda skolresultat. Vi har också sett att effekten bland barnens familjer varit goda. Men vi har också lärt oss att vårt arbete bland romerna är en kamp mot rasism och hemska attityder i det rumänska samhället. Här återstår det en lång kamp. Denna kamp gäller även i Sverige, där Hoppets Stjärna kämpar hårt för att få in nödvändiga resurser till romerarbetet. För att kunna fortsätta arbetet på fem platser framöver är det viktigt för oss att även finna andra finansieringskällor till romerarbetet än Hoppets Stjärna. Visst är det en kamp, men vi har varit med förr. För 30 år sedan var situationen densamma när det gällde attityden mot handikappade och funktionsnedsatta barn i det rumänska samhället.

När vi gick igenom rapporterna från Tältmissionens arbete med familjer som har funktionsnedsatta barn, kunde vi konstatera att arbetet med Alfa- och Betaklasser är oerhört framgångsrikt. I stort sett alla föräldrar som får social hjälp av Hoppets Stjärna är från en ortodox bakgrund, och vi har sett att den verkligt bestående förändringen i familjernas liv sker när de får möta Jesus. Tältmissionens strategi att komplettera de sociala verksamheterna med evangelium är en verklig fullträff. Att använda evangelium för att skapa varaktig förändring i föräldrarnas hjärtan fungerar. Vittnesbörden om fullständigt förvandlade liv är många, och de vittnar om att det är Jesus som gjort det. Mer än 700 föräldrar gick i Alfa- och Beta-klasserna under 2019, och 350 av dem vittnar öppet om sin tro på Jesus. Målet är naturligtvis att alla i denna utbildningsverksamhet ska ta emot världens ljus, Jesus Kristus.

Under ledning av Vorel och Camelia Topala har sju pastorer medverkat i utbildningar, evangelisationsinsatser, dopförrättningar, själavård och många hjärtan har berörts. Insatserna har genomförts på orterna Iasi, Dorohoi, Dimancheni, Botosani, Succeava, Barlad, Husi, Vaslui, Jigalia och i Chisinau i republiken Moldavien.

Rumänien har stora svårigheter att behålla sina välutbildade ungdomar i landet. De flesta har en dröm om att flytta till Västeuropa för att söka en bättre framtid där. Detta gäller också pingstförsamlingarnas ungdomar. Därför har Tältmissionen även engagerat sig för att ungdomar ska stanna kvar och välsigna sitt land.

Utbildningsverktyget Focus Business School, eller FattigdomsBekämpningsSkolan (FBS) som jag kallar den, ger utbildning i personlig ekonomi, entreprenörskap och företagande med bibliska principer som grund. Utbildningen kan användas överallt, och anpassas till olika målgrupper – från enkla romer till välutbildade rumäner. Framförallt förändrar utbildningen sinnet, så eleverna förändrar sitt sätt att tänka. Ett samarbete har inletts med en rad församlingar för att ge ungdomar drömmen och hoppet att stanna kvar i sitt land.

Men det finns också ett behov av ett förnyat sätt att arbeta med ungdomar och engagera dem i församlingarna. Här behövs en verklig förnyelse i de konservativa sammanhangen, som ofta har en gammeldags kultur som inte passar dagens unga generation. Vår medarbetare Clayton Vojevodovas, som har erfarenheter från ett mycket framgångsrikt ungdomsarbete i Brasilien, är därför en stor resurs för ett förnyat ungdomsarbete i Rumänien. Han var med mig på resan, och överallt där han samlade ungdomar, var det fulla hus. Alla längtar efter något nytt i församlingarna. I en rapport framöver ska Clayton själv få beskriva vikten av dessa insatser.

Som jag skrev i inledningen är lösningen på Rumäniens utmaning med romerminoriteten EVANGELIUM. Självklart behövs sociala insatser, något som Hoppets Stjärna har bevisat fungerar. Men för att skapa en varaktig och hållbar förändring, måste evangelium förkunnas. MEN – även inom rumänsk församlingsverksamhet är åsikterna delade om romer. Inte alla anser att man ska engagera sig för att ge dem evangelium.

Därför var samtalen med pastorer som brinner för att nå ut med evangelium till romerna det viktigaste under besöket. De har alla många års erfarenhet, och har haft fantastiska resultat i olika byar och städer genom åren. Det som hänt i Murgeni, där 85 procent av alla romer blivit frälsta, är ett av resultaten. I Murgeni bedriver Hoppets Stjärna idag ett center för romska barn. Slobocea, ett samhälle som för 20 år sedan var djupt involverat i kriminalitet och maffiaverksamhet, är idag ett väl fungerande samhälle med två pingstförsamlingar där alla barn går i skolan. Sådana här eldsjälar finns i Tältmissionens nätverk sedan 25 år, och nu var det dags att lyssna på dem.

Pastor Cotlet ansvarar för romerkyrkorna i Vaslui län, där Murgeniförsamlingen är verksam. Jag frågade honom rakt ut: ”Varför satsas det inte mer på att ge evangelium till romerna”? Svaret blev precis som jag förväntade mig. ”Vi har inga resurser”, sa han. ”Det är inte enighet inom pingströrelsen i Rumänien att romerna är en prioriterad målgrupp.”

”Så, om det fanns resurser, vad borde göras?” frågade jag. Vi borde samlas till en tvådagarskonferens, och inbjuda ledare i Rumänien som brinner för evangelium till romerna. Det blir kanske 150-200 personer. Där skulle vi enas om en strategi. Hur vi identifierar ledare i olika byar, tränar dem som evangelister och sedan sänder ut dem. Naturligtvis måste vi även ge dem ett månatligt stöd, så de kan leva och resa runt.”

Här finns ett konkret förslag hur evangelium ska kunna spridas till romerna i Rumänien på ett organiserat sätt, i samverkan med de sociala insatser Hoppets Stjärna gör. Ryggraden i arbetet är de krafter inom rumänsk pingströrelse, som tror att evangelium är Guds kraft, och som är villiga att satsa på det. Vi vet att evangelium fungerar, vi har sett det på många platser redan. Nu är utmaningen för mig och Tältmissionen att hitta goda krafter i Sverige och Norge, som vill vara med och stödja ett sådant initiativ.

Till sist, tack för att du är med i förbön och bidrag.

Med varma hälsningar,

Lennart Eriksson

  1. Kom ihåg mig i era förböner. Jag kämpar på mitt sätt för evangelium. Försöker på bästa sätt stå upp för att det ska förkunnas och användas. För det är Guds kraft!