Kära missionsvän!

Evangelium är ett underbart budskap med en fantastisk kraft. Guds kraft finns i evangelium (Rom 1:16), och om vi påstår att vi på allvar vill förändra situationer, så måste vi använda evangelium. Jag förundras över evangeliematematiken, som lyder så här: Förkunna evangelium, så följer tecken och under. Tron kommer av hörande av evangelium, och när tron kommer så sker det tecken och under. Och när miraklet sker, blir det genombrott.

Det fantastiska är att varje troende har getts uppdraget att förmedla evangelium. I 2 Kor 3:4-6 skriver Paulus: ”Nej, all min förmåga kommer från Gud. Han har gett mig förmågan att sprida budskapet om det nya förbundet mellan Gud och människor…” Så när vi känner oss oförmögna och odugliga, förtrösta på ordet. Gud har gjort oss dugliga och gett oss förmågan – att sprida budskapet om det nya förbundet.

När vi nu inkluderar evangelium i alla insatser Hoppets Stjärna finansierar runt om i världen, börjar förändringar ske. Jag kom nyligen hem från Filippinerna, där vi firade 30-årsjubileum för skolan i Taytay. Mer än 77 000 barn har utbildats under åren. Efter att det framkom att många flickor utsattes för övergrepp i hemmen, har Hoppets Stjärna byggt en fristad vid skolan. Där kan flickor få skydd när situationen blir ohållbar i de trånga hemmen. Ofta är mamma i utlandet för att arbeta, och då sker hemska ting i de trånga skjulen. En fristad hjälper i det akuta skedet.

Men det måste bli stopp på övergrepp på flickorna i Taytay. Vi är övertygade om att evangelium är medicinen för detta. Därför hålls varje vecka lektioner för alla tonåringar i grundläggande mänskliga relationer, baserat på evangelium och Jesu ord. Det är Campus Ministry.

När jag träffade ungdomspastorn Julius och alla hans volontärer, vittnade de om alla ungdomar som tagit emot Jesus som sin personlige frälsare och Herre under läsåret. Resultaten uteblir inte. Evangeliematematiken fungerar.

Deras stora dröm just nu är att anordna en väckelsekampanj på skolan i anslutning till examen. De vill inbjuda en välkänd TV-profil, hyra en proffsig ljudanläggning och sen förkunna evangelium för alla som tar examen i vår. Men det kostar lite att anordna…
Jag sade till dem: Kör igång! Planera! Jag ska vända mig till missionens understödjare i nästa brev och fråga om hjälp. Och nu gör jag det. Vi behöver samla in 25 000 kronor till kampanjen!
Kom och var med. Låt evangelium ljuda bland avgångseleverna på Taytay-skolan.

Med varma hälsningar,


Lennart Eriksson