Kära vän!

Julen står för dörren och snart får vi ännu en gång fira och glädja oss över det fantastiska och alldeles underbara – att Gud själv valde att födas som människa. Han, som kom från en värld av kärlek, valde att födas in i denna mörka värld.

”Idag har en Frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren.” Så ljöd ängelns glada budskap till herdarna i trakten kring Betlehem. Johannes skriver i Joh 1 dessa underbara ord: ”Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, den härlighet som den Enfödde har från Fadern. Och han var full av nåd och sanning.” Och Johannes fortsätter: ”Det sanna ljuset, som ger ljus åt alla människor, skulle nu komma in i världen. Han var i världen, och världen hade blivit till genom honom, men världen kände honom inte.”

Att fira jul är att fira att världens ljus kom till världen. Vi firar att Gud identifierade sig med oss människor. Vi firar att han är en människa precis som oss, under lagen, men helt utan synd. Vi firar att Jesus ankomst var början på slutet på dödens makt över denna värld. Vi firar med rätta det största som någonsin hänt vår värld.

Det finns ju de som aktivt arbetar för att få bort läran om Jesus från våra västerländska samhällen. Även om de flesta ändå vill fira hans födelse. Frågan vi kan ställa oss i juletid är: Hur var då världen före Jesus? Var det en fantastisk värld?

Jag upptäckte boken ’UNIMAGINABLE’ (Det otänkbara), författad av Dr Jeremiah Johnston, forskare och professor i tidig kristendom på Houston Baptist University, där han beskriver hur världen var innan Jesus.

I boken citerar han gamla brev och historiska uppgifter från icke-kristna civilister och historiker, för att måla en värld där grek-romerska gudar ofta sågs som källa till skada och lidande, där en fjärdedel av befolkningen konstant var sjuk, ytterligare en fjärdedel av befolkningen var slavar som såldes nakna som djur på marknader, medellivslängden var bara 20 år och spädbarnsflickor och barn födda med abnormiteter var rutinmässigt ’utsatta’ för elementen och vilda djur till deras död, som vedertaget bruk.

Dr Johnston skriver: ”Enligt dagens standarder var det helvete på jorden. Fattigdom, sjukdom, för tidig död, våld i hemmet, ekonomisk orättvisa, slaveri och politisk korruption var livets vardag. Det var en hednisk och rasistisk värld av ojämlikhet, för utan Gud finns ingen moral.”

Vad var det som avslutade slaveriet under den grekisk-romerska eran? Det var det revolutionära kristna budskapet om jämlikhet bland mänskligheten, som deklareras av aposteln Paulus i Galaterbrevet 3:28, ”Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.”

Den här radikala kristna tanken tog tag i den romerska världen och västvärlden, och för det kommande årtusendet föreslog ingen inflytelserik filosof varken slaveri, barnamord eller rashygien. Men det ändrades under 17- och 1800-talet av ett antal anti-kristna filosofer, som ledde till att slaveri åter infördes, och det gav diktatorerna på 1900-talet fritt spelrum att utföra sina illdåd.

Så, Tack Jesus för att du valde att födas in i vårt släkte! Tack Jesus för att du kom till vår värld. Tack för att du inte kom för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom Dig. Tack för Du, för alla som tar emot dig, har givit dem rätt att bli Guds barn. Alla dem som tror på Ditt namn. Tack för det underbara evangeliet, som är Guds kraft!

Nu ligger ett nytt år framför oss

När vi blickar mot år 2019, är utmaningarna många. Men lösningen på våra utmaningar heter Jesus, han är medicinen för vår värld idag, precis som han var för 2000 år sedan.

Så detta ska vi fokusera på nästa år:

 • Barn
  Tältmissionen ska verka för att varje barn i alla Hoppets Stjärnas projekt i världen ska få lära kännaJesus Kristus. De ska alla få sin egen bibel, och genom utbildningsmaterialet Awana, ska barnen få åldersanpassad bibelundervisning.
 • Ungdomar
  Tältmissionen gör en rad riktade insatser med cellgruppsmöten och ungdomsledarutbildning i Brasilien och Rumänien, evangelisation för ungdomsbrottslingar i Kenya och regelbundna klassbesök i Hoppets Stjärnas skolor i Filippinerna. Satsningen i Filippinerna, som går under namnet Campus Ministry, lägger också stor vikt vid att förebygga pojkars och mäns utnyttjande av flickor och kvinnor i utsatta miljöer.
 • Föräldrar
  Vi fortsätter med Alfa- och Betakurser, samtalsgrupper, husförsamlingar och ledarutbildning för rumänska föräldrar till funktionsnedsatta barn. För vi ser, att när de väl har funnit Jesus kan de också finna tillbaka till varandra och finna livsglädjen på nytt.
 • Fängelsearbetet
  Ingen människa ska vara utom räckhåll för förlåtelse! Därför återvänder våra evangelister i Kenya gång på gång till fängelset Shimo la Tewa, och det har gett fantastiska resultat. De senaste åren har flera hundra fångar blivit frälsta, och när de väl blir frigivna står Tältmissionen redo att hjälpa dem tillbaka till ett nytt liv i samhället utan kriminalitet. Flera av dessa botgörare är idag evangelister och pastorer. Det arbetet ska fortsätta och utvecklas.
 • Utsatta minoriteter
  Romerna i Rumänien och Tobafolket i Argentina skiljs åt av ett världshav, men de har mer gemensamt än vad man kan tro. Båda dessa folk har i generationer förnedrats, förtryckts, förföljts och behandlats som utstötta i sina egna hemländer. Vi kompletterar vår dotterorganisation HoppetsStjärnas sociala insatser genom att nå ut med evangelium. Bland romerna handlar det främst om klassisk evangelisation medan vi hos Tobafolket har bildat hundratals församlingar och regelbundna bibelskolor.

Ny medarbetare

För att klara av alla dessa utmaningar kommer Hoppets Stjärnas ledare i Brasilien, Clayton Vojevodovas, att från årsskiftet gå in i en deltidstjänst hos Tältmissionen. Clayton är en brinnande evangelist med stort hjärta för de förlorade. Ungdomsväckelsen i Santos, där mer än 1000 ungdomar blivit frälsta, är en av frukterna av Claytons överlåtna tjänst för Jesus.

Till sist, visst är det underbart att vi kan förändra människors liv, och genom Jesu fullbordade verk, erbjuda evigt liv. Genom evangelium, som är Guds kraft, är ingenting omöjligt. Ingenting!

Tack för att du är med i dina förböner och ditt stöd. Dina gåvor gör arbetet möjligt!

Med varma julhälsningar,


Lennart Eriksson

PS. Denna månad gör vi årets julinsamling. Jag vill att varje medarbetare, varje evangelist ska få en uppmuntran genom en extra gåva. Utan våra hjältar i missionsländerna åstadkommer vi inte mycket. Missionens strategi sedan starten 1966, med nationella evangelister och medarbetare, är den rätta vägen att effektivt och framgångsrikt nå ut med evangelium.