Kära missionsvän,

Denna månad vill jag berätta om mitt besök i Kenya för några veckor sedan. Landade en lördag och på söndag förmiddag predikade jag i vår församling Living Words nyrenoverade kyrka i Mikindani. Jag hade inte besökt församlingen sedan 2014, så jag gick rakt på sak i mitt budskap. Här följer ett litet utdrag ur min predikan:

”Höjdpunkten i evangelium är att vår överstepräst Jesus Kristus sitter på majestätets högra sida. Han sitter därför att allt är fullbordat. (Heb 8:1) Ett nytt förbund gäller. Det gamla förbundet, den prestationsreligion som styrdes av lagen, är historia. Nu gäller inte längre vad vi måste göra, nu handlar det om vad Jesus Kristus redan har gjort. Något fantastiskt hände på korset! Djävulen är besegrad, och Jesus har gjort allt som behöver göras. Det är fullbordat! Världens synd är sonad.
Därför ska vi inte hålla på med religionsverksamhet. Vi ska heller inte se församlingen som en affärsrörelse, som bara handlar om pengar och makt (anm. Det är väldigt vanligt att kyrkor i östra och västra Afrika ses som ett sätt att tjäna pengar). Jesus gjorde slut på religion en gång för alla!

I skolorna i Mikindani (800 barn) och Jimba (500 barn) är vårt uppdrag att göra Jesus känd som den han är – utstrålningen av Guds härlighet och en exakt avbild av hans väsen (Heb 1:3). Vårt uppdrag är att göra människor till lärjungar. Därför ska vi arbeta för att göra barnens föräldrar till lärjungar. Barnens föräldrar når sedan sina vänner och bekanta med budskapet om Jesus Kristus och hans fullbordade verk. Är det möjligt? Visst är det möjligt! Sedan skolan invigdes i Mikindani 1987, har vi trofast visat kärlek i handling till deras barn. Vi har deras förtroende! Så låt oss göra som Paulus – förkunna Jesus Kristus som korsfäst!

Vårt uppdrag är också att nå ungdomar med samma underbara budskap. Vi ska vara med och forma en generation som ses som den resurs de är. De är framtiden, både för församlingen och nationen. Även om ungdomar idag inte bidrar så mycket ekonomiskt, så måste vi satsa på dem.

Mitt budskap var tydligt, och det togs väl emot. Efter denna predikan råder inga som helst tveksamheter hos församlingsledningen vilken väg Tältmissionen stakat ut. Vi fokuserar på Jesus och hans fullbordade verk. Vi ska göra lärjungar. Religion och religiöst tjafs är inget för oss.

Måndagen ägnade vi åt samtal med pastor Gilbert Ochieng, som även är ledare för Star of Hope Kenya. Vi talade om strategier för att nå barnen, deras föräldrar och ungdomar med evangelium och om erfarenheterna från Haiti med undervisningsmaterialet Awana samt Claytons erfarenheter från Santos, Brasilien, för att vinna ungdomar för Kristus och göra lärjungar av dem. Gilbert berättade om den öppning missionen fått i Kenyanska ungdomsvårdsanstalter, för dömda ungdomar i åldern 15-18 år. Det finns idag två sådana anstalter i Kenya. En för pojkar i Mombasa, en för flickor i Nairobi. Gilbert berättade att han nu sitter i styrelsen för denna statliga verksamhet, som kallas Borstal, och vi skulle under besöket besöka båda.

Under tisdagen anlände ett filmteam från Sverige, bestående av Samuel Andersson och Jakob Knutsson. Tillsammans med dem kom Hoppets Stjärnas ambassadör Cilla Hector. Ett flertal filmer om arbetet skulle produceras. Bl a en film med Cilla Hector, som hon ska visa under sina möten i Sverige. Men även filmer om Hoppets Stjärna i Kenya och Tältmissionens arbete i fängelser och ungdomsvårdsanstalter.

Under onsdagen besökte vi skolorna Hoppets Stjärna stöder i Mikindani. Mer än 800 barn från förskoleåldern till högstadiet var på
plats. Samuel och Jakob filmade och intervjuade. Vi häpnade över Gilberts förmåga att skapa intäkter till verksamheten. Ur källan under skolan framställer han godkänt mineralvatten – som de säljer. Skolan har en egen avdelning för sömnad, med två anställda, där alla barnens uniformer sys för försäljning till ett lågt pris. Dessutom finns en kycklingfarm, kossor som producerar mjölk, uthyrning av ledig mark till parkeringsplatser – allt för att skapa intäkter till verksamheten.

Torsdagen ägnades åt ett besök i den fattiga byn Jimba, där Hoppets Stjärna driver en stor skola. Mitt ute på den torra savannen, där det inte finns några andra skolor eller service, får mer än 500 barn undervisning varje dag. Helt fantastiskt. Men oj, vad det var varmt!

På fredag var det morgonsamling i kyrkan för de äldre barnen och på eftermiddagen besökte vi ungdomsvårdsanstalten (Borstal) för pojkar. Här hade vi en samling, och till vår stora glädje kom 500 nyfrälsta pojkar i åldern 15-18 år! Vilket jubel. Vilken sång. Cilla Hector sjöng några sånger, och pojkarnas jubel ville aldrig ta slut. Clayton Vojevodovas predikade kort – och vi insåg vilken fantastisk öppning vi fått i det Kenyanska fängelsesystemet. All ära till Jesus!

Tidigt lördag morgon tog vi flyget till Nairobi, där vi besökte den statliga ungdomsvårdsanstalten (Borstal) för flickor. Det blev
oförglömligt! Även här hade vi en samling för de intagna, och den kvinnliga anstaltschefen inledde samlingen med att deklarera att ”hon var något så ovanligt som en pånyttfödd Jesustroende statlig fängelsedirektör, som tror att Jesus kan förändra fångars hjärtan och liv”. Helt fantastiskt! Anstaltens uppdrag är att korrigera de unga flickornas liv, och evangelium är en central del av verksamheten. Alla 38 flickorna hade tagit emot Jesus i sina hjärtan, och vittnesbörden handlade om hopp för framtiden. Metodiken i Borstal är ett pilotprojekt i Kenya, och sättet verksamheten bedrivs på kan bli en modell för nationen Kenya. Vår ledare i landet, pastor Gilbert Ochieng, sitter i styrelsen för Borstal-projektet, och är en av de drivande krafterna. För att skapa framtidsmöjligheter kommer utbildning i företagande och entreprenörskap att införas med Focus Business School. Precis på samma sätt, som vi gör i Rumänien för romerna, så ska unga flickor och pojkar här utrustas med kunskap för att stå på egna ben.

På söndag var vi tillbaka i kyrkan i Mikindani, och nu var Cilla Hector huvudsångare. Clayton Vojevodovas predikade och på  eftermiddagen hade Clayton en speciell samling för alla ungdomar i församlingen, där han utmanade dem att vara med i uppdraget att nå ut med budskapet om Jesus och hans fullbordade verk.

Måndag morgon hade vi till sist ett möte med alla lärare i Mikindani, där vi inspirerade dem att fortsätta den goda kampen för barnen. Sedan bar det iväg till Sverige.

Till sist – jag är övertygad om att den väg Tältmissionen slagit in på är den rätta. Att föra alla våra och Hoppets Stjärnas partners tillbaka till evangeliets kärna, kommer att innebära stora framgångar den tid som kommer. Evangelium är Guds kraft – och när vi fokuserar på evangelium så kommer resultaten.
Jag vet inte vad som kommer att hända i framtiden, men ett vet jag – om vi likt Paulus fokuserar på att förkunna Jesus Kristus som korsfäst – och uppstånden, då kommer vi att skörda stora framgångar. Mycket stora framgångar till Jesu ära!

Tack för att du är med. Denna månad behöver vi medel för att utveckla arbetet med ungdomarna i ungdomsvårdsanstalterna (Borstal), både i Mombasa och Nairobi. Varje gåva, liten eller stor, gör att vi kan utveckla arbetet vidare.

Hälsningar


Lennart Eriksson