Visionen om Tältmissionen föddes för mer än 80 år sedan. Farmor Karin Eriksson bar på en missionskallelse men omständigheterna gjorde att hon aldrig kom ut som missionär.
Men Gud kan använda oss på många sätt i missionens tjänst. När förtvivlan var som störst under den andra graviditeten, och Karin var nära att ta sitt liv, överlämnade hon det lilla barnet  som ännu inte var fött, i Guds händer.

«Samtidigt växte en inre konflikt hos honom under loppet av några sekunder: För att evangeliet ska vara trovärdigt krävs inte bara tro utan även handling.»

Erik Gunnar som sonen kom att kallas menade att någon missionär eller Herrens tjänare, skulle han inte bli. Särskilt inte efter att han fått reda på händelsen med sin mamma. Erik Gunnars liv blev i stället kantat av egna vägar, protester mot Gud och ett liv i sus och dus. Han blev ökänd i bygden. Som litet barn blev han sparkad av en häst och förlorade kunskapen att läsa och skriva. Han fick som nioåring “börja om från början” vilket ledde till att han efter den händelsen hade läs- och skrivsvårigheter. Mänskligt sätt fanns det allt annat än goda förutsättningar för honom. En kväll på ett logmöte kapitulerade Erik Gunnar helt oväntat och det blev en dramatisk omvändelse och en brand tändes i honom att få tjäna Gud. Efter bibelskola hos Örebromissionen blev Erik Gunnar evangelist i ett par församlingar inom Örebromissionen.

20120901-TokskalleMaranataväckelsen började spira i Sverige vilket lockade Erik Gunnar som snabbt blev en frontfigur i den förnyelseväckelse som sedan kom att splittras. Efter brytningen med Arne Imsen, bildade Erik Gunnar Eriksson Tältmissionen i Sågmyra i Dalarna. Hemmabasen blev under flera år Borlänge där Tältmissionen växte från att ha varit en evangelisationssatsning i Sverige  – likt Nytt Liv-kampanjerna på 1980-talet – till att utbreda sig i andra delar av världen. Genom att samla in pengar för utbildning och undervisning av nationella pastorer och evangelister och uppmuntra till församlingsplanteringar, skulle känsliga länder inte vara så sårbara om vita missionärer plötsligt blev tvungna att lämna landet.

Under en uppmärksammad väckelsekampanj i Brasilien 1969 besökte Erik Gunnar ett slumområde och en kvinna överlämnade ett döende barn i Erik Gunnars armar. Inom sig insåg han att detta lilla barn omöjligt kunde överleva. I stället för mammans bön om hjälp från den vite mannens Gud, bad han tyst inom sig att Gud skulle ta hem barnet. Samtidigt växte en inre konflikt hos honom under loppet av några sekunder: För att evangeliet ska vara trovärdigt krävs inte bara tro utan även handling. I det ögonblicket, berättar han själv i en tv-inspelning, föddes ”Hoppets Stjärna”. Året efter, julafton 1970, invigdes det första barnhemmet i Brasilien. Första barnet som kom dit var den lille döende pojken som med Guds hjälp hade överlevt. Paolo som han heter fyllde 40 år 2009 och är idag en framgångsrik företagsledare och en varm kristen.

Barn med Erik

Knappt tio år efter händelsen i Brasilien startade Tältmissionen 1979 en särskild biståndsenhet för social hjälp – Stiftelsen Hoppets Stjärna. Den senare har växt till att vara en biståndsorganisation med daglig hjälp till

35 000 barn i 16 länder i alla världsdelar. Fadderverksamheten är alltjämt Hoppets Stjärnas signum.

Parallellt har Tältmissionen fortsatt det klassiska missionsarbetet på de flesta platser där Hoppets Stjärna finns. Inte minst i Kenya, Brasilien, Argentina, Haiti, Filippinerna och Rumänien.
Arbetet sker i samarbete med lokala församlingar, ofta knutna till Pingst- och baptiströrelsen. I Kenya och Argentina arbetar Tältmissionens egna missionärer och i övriga länder får församlingar, pastorer och evangelister regelbundet understöd. Utbildning av pastorer och evangelister, satsning på bibelskolor och pastorsseminarier har fortsatt alltjämt sedan mitten av 1960-talet.

Mest uppmärksammat idag är inte minst arbetet bland fångar på Kenyas fängelser vilket skapat stor uppmärksamhet ända upp på presidentnivå.

Guds egen tokskalle — bok

Fotnot:
Erik Gunnar Erikssons spännande livsöde och memoarer finns i boken ”Dom kallar mig Guds egen tokskalle” som du kan du beställa genom att kontakta oss på 0662-46100 eller info@taltmissionen.se