Runtom i världen ser Tältmissionen till att barn från tidig ålder får lära känna Jesus.
Genom studiematerialet Awana blir Bibelns budskap tillgängligt för barn i alla åldrar.
I Ghana deltar tusen barn i våra bibelklasser varje vecka. Följ med oss dit!

Varje onsdag hålls Awana-lektioner i de sex skolor som vår dotterorganisation Hoppets Stjärna driver på Ghanas landsbygd. Isaac Lartey är högst ansvarig för Awana-arbetet i landet. Varje månad besöker han samtliga sex skolor där undervisning sker.
– Jag bedömer lärarnas insats utifrån barnens prestationer, säger Isaac. Vårt syfte är att nå fram till barnen med evangelium under deras formativa år.

Varje skola har en Awana-ansvarig lärare, och undervisningen står på två ben. Bibelstudier i klassrummen följs av pedagogiska lekar utomhus. När vi besöker Gomoa Dominase handlar dagens lektion om Noas ark. Magister Nelson har en projektor till hjälp och inleder med en sång om hur Gud gav Noa uppdraget.
– Hammare och såg! sjunger barnen i kör och gör matchande rörelser till refrängen.
På utskrivna A4-papper får de se hur Arken kan ha sett ut och ge exempel på de djur som fick komma ombord. Nelson låter berättelsen mynna ut i ett samtal om syndens konsekvenser; ett tungt ämne som i denna inramning blir greppbart för barnen. Lektionen avslutas med sången ”I min faders hus.”

Längre västerut, i Akobima, är det lärarinnan Louisa som ansvarar för Awana. Här deltar barnen med liv och lust i de lekar och lagtävlingar som Louisa förberett. Alla barn får bära olikfärgade lagtröjor med texten ”Awana clubs” som visar vilket lag de tillhör för dagen.
Några ärtpåsar, stafettpinnar och markeringar i gräsmattan är allt som behövs för att fylla den kommande halvtimmen med lek, stoj och skratt.
Louisa betraktar barnen med ett leende.
– Kärlek och lagarbete, säger hon. Det är vad vi lär ut här.
Det talas över 80 lokala språk i Ghana, och språkbarriären försvårar lärarnas strävan att nå fram till varje barn. Där bidrar samarbetslekar till att forma en gemenskap som går bortom ord. I takt med att barnen blir äldre introduceras de för mer komplexa koncept i Awana-undervisningen. Kärnan förblir dock densamma från år till år.
– Bibeln lär oss att leva ett gott liv. Det är värderingar som vi vill ingjuta i våra barn, säger Louisa.

Lärare leker med barn under Awana-undervisning

Louisa leker med barnen.

 

Barn leker under Awana-undervisning

Awanalekar i Gomoa Dominase.

 

Awana-undervisning i Ghana

Awanalekar i Gomoa Dominase.

Lärare med barn under bibelstudier i Ghana

Magister Nelson undervisar barnen om Noas ark.

 

Lärare med barn under bibelstudier i Ghana

Isaac Lartey under en Awanalektion.