Allt började med en brinnande längtan att förkunna evangelium i Sverige, Norden och ut i hela världen. Min pappa, Erik Gunnar Eriksson, var den enkle evangelisten som fullt ut ställde sig till Guds förfogande, och var än han predikade evangeliet, blev det resultat för Guds rike. Jag minns så väl när jag som liten grabb fick följa med på olika väckelsekampanjer och mötesserier. Att uppleva starka väckelsemöten, där Guds Ande föll över de församlade och där människor kom i frälsningsnöd – allt detta har satt outplånliga spår i mitt liv.

«Och så blev det. Efter 37 års hårt arbete kan vi konstatera att Gud gav växt.»

1966 bildade pappa missionsföreningen Tältmissionen, med den klara målsättningen att förkunna evangelium i hela världen. Missionsarbete startades i Uganda och Brasilien, med strategin att verka genom nationella evangelister och medarbetare.

Efter en stor väckelsekampanj i Brasilien 1969, mötte Erik Gunnar en ny dimension i kallelsen. Mötet med en döende pojke i ett slumområde förändrade Erik Gunnars syn på evangeliet. Nu stod det klart för honom att evangelium även innebar att ge hjälp till socialt utsatta. På ett ögonblick fick han uppleva en andra omvändelse – nu skulle han även göra insatser för fattiga barn och deras familjer. När han kom hem och berättade om nöden bland barnen i Brasilien och att han skulle starta ett barnhem i Brasilien, var jag 12 år.

När jag 10 år senare besökte barnarbetet i Brasilien, och mötte alla dessa underbara barn visste jag vad jag skulle göra med mitt liv. Min dröm var att Tältmissionen skulle skapa en hjälp- och biståndsorganisation med namnet Hoppets Stjärna – Star of Hope, och skala upp arbetet till att nå så många som möjligt. Och så blev det. Efter 37 års hårt arbete kan vi konstatera att Gud gav växt. Hoppets Stjärna är idag en respekterad organisation som gör storartade insatser för barn och deras familjer i 14 nationer.

Men jag upplever starkt att det är viktigt och bevara det andliga DNA som präglat denna kallelse från första början. Detta DNA är evangeliet om Jesus Kristus och är den grund som hela arbetet vilar på. Den grundvisionen bär också Tältmissionen in i framtiden. Jag är fullt på det klara med att om de satsningar som görs ska bli fruktbara, måste de vara förankrade i evangeliets makt att förändra människor liv.

lennartFramtidens motto är:
100 % Liv – i samarbete med Hoppets Stjärna.

Vi ska kämpa för att evangeliet om Jesus Kristus och hans försoningsverk på Golgata blir förkunnat, i samarbete med kraftfulla sociala insatser från Hoppets Stjärna. Vi vill erbjuda 100 % Liv. Då kommer vi att få se resultat i förändrade familjer, byar, städer – ja, hela nationer.


Lennart Eriksson