”Jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför.”
Filipperbrevet 3:3

Gott Nytt År, kära vänner!
Även om vi kan konstatera att 2023 inte var speciellt bra med tanke problemen vi har i vårt land, fortsatt krig i Ukraina och krig i mellanöstern, vill jag uppmuntra dig med orden ”det gamla är förbi, se något nytt har kommit.”

Varför är det gamla förbi? Jo, det gamla är förbi på grund av Guds kärlek:

”Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare.” Romarbrevet 5:8

Det gamla är förbi, på grund av Jesu försoning och Jesu blod:

”Och med sitt eget blod, inte med blod av bockar och kalvar, har han en gång för alla trätt in i helgedomen och vunnit befrielse åt oss för evigt.”
Hebr.9:12

Det gamla är förbi, tack vare att världshistoriens största skuldsanering skedde på Golgata, då vårt skuldebrev blev fastnaglat på korset:

”Han drog ett streck över det skuldebrev som belastade oss med lagens krav. Han har utplånat det genom att spika det på korset.”
Kolosserbrevet 2:14

Något nytt har kommit, därför att vi fått livsgemenskap med Jesus Kristus med ett överflödande liv:

”Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse, det gamla är förbi, något nytt har kommit.”
2 Korintierbrevet 5:17

Och vi har inte bara fått lite liv för att överleva, utan vi har fått ett överflödande liv. I Joh 10:10 säger Jesus: ”Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd”.

Något nytt har kommit, där du är kallad att leva i frihet från det förgångna. I Galaterbrevet 5:13 skriver Paulus: “Ni är kallade till frihet, bröder”.

Vi har alla en bakgrund. Den kan se lite olika ut, men en sak har vi gemensamt – vi har bakgrunden bakom oss. Det som har hänt kan vi inte ändra på, men Guds plan är att vi ska gå vidare i frihet. Jesus kom för att du skulle bli fri:

”Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet.”
Luk 4:18

Frihet från Ångest, Oro, Rädsla, Skam, Grämelse, Bitterhet.
Idag är det tydligt att media vill ingjuta fruktan i oss för alla möjliga och omöjliga saker. Klimatförändringar och jordens undergång, pandemier och annat.
Men vi är kallade att vara fria från sådan oro. Därför att Jesus Kristus, som har skapat himmel och jord, han håller hela världen i sin hand. Vi kan lita på honom.

Något nytt har kommit, som ger vår invärtes människa vila för själen:

”Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila.”
Matt. 11:28

Något nytt har kommit, som ger oss EVIGT LIV!

”Då sade Jesus till henne: ’Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör.’”
Joh.evg 11:25

Du har rätt att leva i frihet – så ta emot den friheten!
Ta i tro emot att det finns en framtid utan oro, rädsla och fruktan!

Med dessa löften hälsar vi det nya året välkommet, och Tältmissionen fortsätter kämpa för evangeliet. Vi fortsätter missionsarbetet med övertygelsen att Jesus är svaret för vår värld idag. I samarbete med vår dotter Hoppets Stjärna har vi ett fantastiskt koncept som berör människor till både ande, kropp och själ. Ett koncept som ger verklig förändring och bestående resultat – men utan ditt stöd i förbön och ekonomiska gåvor är det lite vi kan göra. Därför ber vi frimodigt om din hjälp.

Något nytt har kommit, som ger oss EVIGT LIV!
Nu kan du vara med och sprida budskapet.

Ge en gåva idag på PlusGiro: 69 35 77-9

Varma hälsningar,

Lennart Eriksson