Kära vän!

Som jag berättat tidigare har jag en stark längtan att få vara med när Guds Ande återigen vidrör Sverige. Evangelium, som är Guds kraft, bidrog till att vårt land som var Europas fattigaste land på 1800-talet utvecklades till att bli ett av världens mest framgångsrika länder. Samma evangelium är svaret på de utmaningar Sverige möter idag, och jag längtar efter att få vara med i en tid då vårt land återigen förvandlas.

Tills detta börjar ske, måste vi stå fasta och fortsätta utveckla missionen i våra partnerländer. Vi är helt övertygade om att 100% Liv har ett stort ansvar att förmedla evangelium i alla de sammanhang vår hjälporganisation Hoppets Stjärna verkar med sociala insatser.

Det är en framgångsrik och välsignad strategi att addera evangeliet om Jesufullbordade verk till Hoppets Stjärnas hjälpinsatser. I Rumänien har vi sett en fantastisk framgång i denna kombination, speciellt det unika i att vi faktiskt är den enda evangelikala rörelsen som idag når ortodoxa familjer med evangelium till frälsning och omvändelse. Jesu kärlek bryter ner murar av förutfattade meningar och föreställningar. Och familjer får uppleva frihet och glädje. Ledare i pingströrelsen uttalar sin förundran över de dörrar som öppnats för oss.

Att metodiskt och strukturerat förmedla evangelium i Hoppets Stjärnas hjälp-och utvecklingsinsatser är en verksamhet vi i missionen ska utveckla och finansiera i alla partnerländer. Därför är det med stor glädje och förhoppning vi nu satsar på det största samarbetslandet Haiti. Vi kommer att använda ett väl utprövat program, Awana, som introducerar Jesus Kristus till skolbarnen och deras familjer. Vi har tagit in en ny medarbetare, pastor Reginald Celestin, som ska arbeta med denna insats.

I månadsbrevet kan du läsa om denna viktiga satsning, och för att kunna fortsätta året ut saknar vi 3.500 kr per månad. Innan årets slut behöver vi 21.000 kr för att bekosta pastor Reginalds verksamhet.

Du kanske är den som är villig att bekosta hela summan, eller du kanske upplever att du ska bidra med en månadsgåva. Men vi behöver hjälp till denna viktiga insats. När vi genomfört årets program, kommer vi att utvärdera satsningen och min förhoppning är att vi ska utveckla arbetet än mer under 2019.

Var med och stöd 100% Liv:s arbete; bli månadsgivare eller ge en enskil gåva

Med varma fridshälsningar


Lennart Eriksson